F.F.P.B.B. përbëhet prej shumë individësh, familjesh dhe institucionesh nga e gjithë bota, të cilët, të frymëzuar prej vizionit të Rev. Son Mjong Mun dhe bashkëshortes së tij, Dr. Hak Xha Han Mun,
punojnë fort për të ndërtuar një botë të paqes,
për të sjellë bashkim mes të gjithë njerëzve, racave dhe feve duke mishëruar idealin e dashurisë së vërtetë, për të cilin flitet tek Parimi i Unifikimit.

F.F.P.B.B. përbëhet prej shumë individësh, familjesh dhe institucionesh nga e gjithë bota, të cilët, të frymëzuar prej vizionit të Rev. Son Mjong Mun dhe bashkëshortes së tij, Dr. Hak Xha Han Mun,
punojnë fort për të ndërtuar një botë të paqes,
për të sjellë bashkim mes të gjithë njerëzve, racave dhe feve duke mishëruar idealin e dashurisë së vërtetë, për të cilin flitet tek Parimi i Unifikimit.

Të gjithë jemi një familje e madhe

Me Zotin si Prindin dhe Krijuesin tonë, ne të gjithë kemi vlerë të barabartë dhe hyjnore. Ne synojmë t’i japim çdo individi diturinë e nevojshme për të zhvilluar një marrëdhënie personale me Zotin dhe me njëri – tjetrin.

Vetëm duke përjetuar të gjitha llojet e dashurisë në jetën tonë – dashurinë e fëmijës kundrejt prindërve, dashurinë mes vëllezërve dhe motrave, dashurinë si bashkëshort dhe bashkëshorte, dhe dashurinë e prindit ndaj fëmijëve – mund të trashëgojmë zemrën e Zotit dhe të përqafojmë të gjithë botën duke krijuar kështu një familje botërore nën një Zot.

Duke bashkëpunuar me organizata të tjera, me partnerë profesionistë dhe me organizata ndër-fetare, synojmë të gjejmë mënyra praktike për të përmirësuar marrëdhënien e njerëzimit me ambientin, me njëri – tjetrin si dhe për të rritur kuptueshmërinë rreth kozmosit, duke sjellë kështu një botë të paqes në prosperitet. Duke bërë vepra dashurie në jetën e përditshme mund të shpërndajmë në të gjithë botën, kulturën e zemrës.

Të gjithë jemi një familje e madhe

Me Zotin si Prindin dhe Krijuesin tonë, ne të gjithë kemi vlerë të barabartë dhe hyjnore. Ne synojmë t’i japim çdo individi diturinë e nevojshme për të zhvilluar një marrëdhënie personale me Zotin dhe me njëri – tjetrin.

Vetëm duke përjetuar të gjitha llojet e dashurisë në jetën tonë – dashurinë e fëmijës kundrejt prindërve, dashurinë mes vëllezërve dhe motrave, dashurinë si bashkëshort dhe bashkëshorte, dhe dashurinë e prindit ndaj fëmijëve – mund të trashëgojmë zemrën e Zotit dhe të përqafojmë të gjithë botën duke krijuar kështu një familje botërore nën një Zot.

Duke bashkëpunuar me organizata të tjera, me partnerë profesionistë dhe me organizata ndër-fetare, synojmë të gjejmë mënyra praktike për të përmirësuar marrëdhënien e njerëzimit me ambientin, me njëri – tjetrin si dhe për të rritur kuptueshmërinë rreth kozmosit, duke sjellë kështu një botë të paqes në prosperitet. Duke bërë vepra dashurie në jetën e përditshme mund të shpërndajmë në të gjithë botën, kulturën e zemrës.

Familja, qeliza e shoqërisë

Familja pranohet si institucioni që ka përgjegjësi kryesore për krijimin, ushqimin dhe edukimin e njerëzve të mirë dhe qytetarëve të mirë. Dinjiteti i familjes dhe cilësia e jetës familjare është me një rëndësi tepër të madhe për mirëqenien dhe shëndetin e çdo shoqërie. Do të ishte ideale që çdo person të ngjizej si fryt i dashurisë së vërtetë midis prindërve të tij, të lindë e të rritet nën kujdesin prindëror për t’u bërë individ me karakter të mirë që do të takojë më pas bashkëshortin e tij ideal dhe do të krijojë familjen e tij.

Familja, qeliza e shoqërisë

Familja pranohet si institucioni që ka përgjegjësi kryesore për krijimin, ushqimin dhe edukimin e njerëzve të mirë dhe qytetarëve të mirë. Dinjiteti i familjes dhe cilësia e jetës familjare është me një rëndësi tepër të madhe për mirëqenien dhe shëndetin e çdo shoqërie. Do të ishte ideale që çdo person të ngjizej si fryt i dashurisë së vërtetë midis prindërve të tij, të lindë e të rritet nën kujdesin prindëror për t’u bërë individ me karakter të mirë që do të takojë më pas bashkëshortin e tij ideal dhe do të krijojë familjen e tij.

Historiku

Vizioni

Themeluesit

Koordinatorët

Historiku

Vizioni

Themeluesit

Koordinatorët

Presim të na shkruani

Nëse e gjeni veten në parimet e mësipërme, nëse jeni të interesuar të dini diçka më shumë, apo nëse jeni të interesuar për një bashkëpunim me Federatën e Familjes në ndonjë nga degët tona, jeni të mirëpritur të na kontaktoni në mënyrat e mëposhtme ose të bëheni pjesë e newsletterit tonë.

Presim të na shkruani

Nëse e gjeni veten në parimet e mësipërme, nëse jeni të interesuar të dini diçka më shumë, apo nëse jeni të interesuar për një bashkëpunim me Federatën e Familjes në ndonjë nga degët tona, jeni të mirëpritur të na kontaktoni në mënyrat e mëposhtme ose të bëheni pjesë e newsletterit tonë.