Këtu do të gjeni regjistrimet audio nga seminari i Parimit Hyjnor Origjinal që është mbajtur në Mullet, në datat 25-31 maj 2014, me lektor z. Rainer Fuchs.
Urojmë të gjeni përgjigje për pyetje që mund të keni, por veçanërisht, urojmë që këto leksione të shërbejnë për të thelluar njohuritë tuaja në Parimin Hyjnor dhe në jetën e Prindërve të Vërtetë.
Studim të këndshëm!

Këtu do të gjeni regjistrimet audio nga seminari i Parimit Hyjnor Origjinal që është mbajtur në Mullet, në datat 25-31 maj 2014, me lektor z. Rainer Fuchs.
Urojmë të gjeni përgjigje për pyetje që mund të keni, por veçanërisht, urojmë që këto leksione të shërbejnë për të thelluar njohuritë tuaja në Parimin Hyjnor dhe në jetën e Prindërve të Vërtetë.
Studim të këndshëm!