Më poshtë gjeni disa nga librat ku shpaloset vizioni i themeluesve tanë, Rev. Dr. Son Mjong Mun dhe znj. Hak Xha Han Mun, për të gjithë botën dhe njerëzimin, libra të cilët mund t’i gjeni në secilën prej Qendrave tona

Parimi Hyjnor

Parimi Hyjnor është një këndvështrim i padëgjuar botëror, kozmologji e re, këndvështrimi i ri i jetës dhe këndvështrim i ri i historisë. Është një parim i integruar që përfshin të gjitha besimet, doktrinat dhe filozofitë në një, ndërkohë që ruan karakteristikat unike të secilës fushë që trajton.

Çon Song Giong

Çon Song Gion është një vëllim prej 17 librash të fjalimeve të themeluesit të Federatës së Familjes, Rev. Dr. Son Mjong Mun që në fillimet e hershme të lëvizjes në vitet 1950 e deri në vitet 2000, fjalime në të cilat trajtohen të gjitha fushat e jetës njerëzore nga një këndvështrim i ri i sjellë nga Prindërit e Vërtetë.

Autobiografia

“Si një Qytetar Global Paqedashës” është libri autobiografik i Reverendit Son Mjong Mun, në të cilin ai flet për të gjitha pikat kyçe të jetës së tij, që nga fëmijëria dhe rinia e hershme kur mori zbulesën nga Zoti, në takimin me znj. Hak Xha Han Mun, e për çdo arritje dhe event tjetër të rëndësishëm për jetën e tij dhe njerëzimin.

Shkrimet e Shenjta

Shkrimet e Shenjta Botërore është një antologji krahasuese e teksteve të të gjitha shkrimeve të shenjta botërore, përpiluar nga Rev. Dr. Son Mjong Mun si një hap më shumë drejt bashkimit të të gjitha feve të botës për të arritur idealin e Zotit dhe shpresën e njerëzimit, një familje të bashkuar botërore në një botë paqësore.

Nuk do të lexoja kurrë një libër, nëse do të ishte e mundur që të mund të flisja një gjysmë ore me personin që e shkroi.

Presidenti Woodrow Wilson

Më poshtë mund të shihni disa nga videot ku reflektohen momente nga një varietet i gjerë i aktiviteteve të organizuara, që nga vizita e themeluesve të FFPBB në Shqipëri 2005, deri te takimet me Ambasadorët për Paqen, Ceremonitë e Bekimit dhe Seminaret e W-CARP.

Presim të na shkruani

Nëse e gjeni veten në parimet e mësipërme, nëse jeni të interesuar të dini diçka më shumë, apo nëse jeni të interesuar për një bashkëpunim me Federatën e Familjes në ndonjë nga degët tona, jeni të mirëpritur të na kontaktoni në mënyrat e mëposhtme ose të bëheni pjesë e newsletterit tonë.

Më poshtë gjeni disa nga librat ku shpaloset vizioni i themeluesve tanë, Rev. Dr. Son Mjong Mun dhe znj. Hak Xha Han Mun, për të gjithë botën dhe njerëzimin, libra të cilët mund t’i gjeni në secilën prej Qendrave tona

Parimi Hyjnor

Parimi Hyjnor është një këndvështrim i padëgjuar botëror, kozmologji e re, këndvështrimi i ri i jetës dhe këndvështrim i ri i historisë. Është një parim i integruar që përfshin të gjitha besimet, doktrinat dhe filozofitë në një, ndërkohë që ruan karakteristikat unike të secilës fushë që trajton.

Çon Song Giong

Çon Song Gion është një vëllim prej 17 librash të fjalimeve të themeluesit të Federatës së Familjes, Rev. Dr. Son Mjong Mun që në fillimet e hershme të lëvizjes në vitet 1950 e deri në vitet 2000, fjalime në të cilat trajtohen të gjitha fushat e jetës njerëzore nga një këndvështrim i ri i sjellë nga Prindërit e Vërtetë.

Autobiografia

“Si një Qytetar Global Paqedashës” është libri autobiografik i Reverendit Son Mjong Mun, në të cilin ai flet për të gjitha pikat kyçe të jetës së tij, që nga fëmijëria dhe rinia e hershme kur mori zbulesën nga Zoti, në takimin me znj. Hak Xha Han Mun, e për çdo arritje dhe event tjetër të rëndësishëm për jetën e tij dhe njerëzimin.

Shkrimet e Shenjta

Shkrimet e Shenjta Botërore është një antologji krahasuese e teksteve të të gjitha shkrimeve të shenjta botërore, përpiluar nga Rev. Dr. Son Mjong Mun si një hap më shumë drejt bashkimit të të gjitha feve të botës për të arritur idealin e Zotit dhe shpresën e njerëzimit, një familje të bashkuar botërore në një botë paqësore.

Nuk do të lexoja kurrë një libër, nëse do të ishte e mundur që të mund të flisja një gjysmë ore me personin që e shkroi.

Presidenti Woodrow Wilson

Shiko Videot

Presim të na shkruani

Nëse e gjeni veten në parimet e mësipërme, nëse jeni të interesuar të dini diçka më shumë, apo nëse jeni të interesuar për një bashkëpunim me Federatën e Familjes në ndonjë nga degët tona, jeni të mirëpritur të na kontaktoni në mënyrat e mëposhtme ose të bëheni pjesë e newsletterit tonë.