Federata e Familjes për Paqe Botërore dhe Bashkim, bazuar tek filozofia e unifikimit, inkurajon të gjitha përpjekjet për kapërcimin e pengesave njerëzore për të ndërtuar ura pajtimi, bashkëpunimi dhe paqeje në çdo nivel.
Federata e Familjes ofron një kuptim të qartë të realitetit njerëzor dhe ofron zgjidhje praktike dhe shpirtërore për sfidat me të cilat përballet shoqëria sot.

Federata e Familjes për Paqe Botërore dhe Bashkim, bazuar tek filozofia e unifikimit, inkurajon të gjitha përpjekjet për kapërcimin e pengesave njerëzore për të ndërtuar ura pajtimi, bashkëpunimi dhe paqeje në çdo nivel.
Federata e Familjes ofron një kuptim të qartë të realitetit njerëzor dhe ofron zgjidhje praktike dhe shpirtërore për sfidat me të cilat përballet shoqëria sot.

Bëhu i Frytshëm

Bëhu një person i ndershëm

Secili prej nesh ka lindur në familje për të rritur shpirtin dhe trupin tonë në pjekuri. Duke përjetuar dashurinë prej secilit anëtar të familjes, ne zhvillojmë një kuptueshmëri të parimeve dhe vlerave universale.
Ndërkohë që mendja jonë bashkohet me parimet e Zotit, ne jemi natyrshëm të prirur për të bërë zgjedhje të përgjegjshme dhe të duhura. Kur ne zbulojmë identitetin tonë si bijtë dhe bijat e Zotit, ne jemi gati për të ndërtuar një familje tonën.

Bëhu i Frytshëm

Bëhu një person i ndershëm

Secili prej nesh ka lindur në familje për të rritur shpirtin dhe trupin tonë në pjekuri. Duke përjetuar dashurinë prej secilit anëtar të familjes, ne zhvillojmë një kuptueshmëri të parimeve dhe vlerave universale.
Ndërkohë që mendja jonë bashkohet me parimet e Zotit, ne jemi natyrshëm të prirur për të bërë zgjedhje të përgjegjshme dhe të duhura. Kur ne zbulojmë identitetin tonë si bijtë dhe bijat e Zotit, ne jemi gati për të ndërtuar një familje tonën.

Shumohu

Dashuri e vërtetë dhe e përjetshme

Pas rritjes së zemrës me dashuri altruiste, është më e lehtë për ne që të krijojmë një dashuri të vërtetë dhe të përjetshme në marrëdhëniet tona. Si bijtë dhe bijat e Zotit, ne mund të krijojmë familje ku dashuria e Zotit mund të lulëzojë dhe shumohet ndër breza duke mundësuar një ambjent të përshtatshëm për secilin anëtar të familjes që të arrijnë potencialin e tyre kreativ dhe unik.
Ne krijojmë familje të dashurisë së vërtetë që bëhen gurët e ndërtimit të një bote ku të gjithë njerëzit jetojnë përtej kufinjve.

Shumohu

Dashuri e vërtetë dhe e përjetshme

Pas rritjes së zemrës me dashuri altruiste, është më e lehtë për ne që të krijojmë një dashuri të vërtetë dhe të përjetshme në marrëdhëniet tona. Si bijtë dhe bijat e Zotit, ne mund të krijojmë familje ku dashuria e Zotit mund të lulëzojë dhe shumohet ndër breza duke mundësuar një ambjent të përshtatshëm për secilin anëtar të familjes që të arrijnë potencialin e tyre kreativ dhe unik.
Ne krijojmë familje të dashurisë së vërtetë që bëhen gurët e ndërtimit të një bote ku të gjithë njerëzit jetojnë përtej kufinjve.

Pronësia

Zhvillimi i mirësisë dhe mirëqënies

Duke përdorur kreativitetin tonë, ne marrim përgjegjësi për t’u kujdesur dhe zhvilluar botën për të mirën e të gjithëve.
Mendjet e mëdha, duke punuar së bashku, krijojnë botën e paqes dhe mirëqënies të cilën Zoti origjinalisht synonte.
Individi jeton për hir të familjes, familja jeton për hir të kombit dhe kombi jeton për hir të botës.

Pronësia

Zhvillimi i mirësisë dhe mirëqënies

Duke përdorur kreativitetin tonë, ne marrim përgjegjësi për t’u kujdesur dhe zhvilluar botën për të mirën e të gjithëve.
Mendjet e mëdha, duke punuar së bashku, krijojnë botën e paqes dhe mirëqënies të cilën Zoti origjinalisht synonte.
Individi jeton për hir të familjes, familja jeton për hir të kombit dhe kombi jeton për hir të botës.

Familje

Paqe

Bashkim

Familje

Paqe

Bashkim

Presim të na shkruani

Nëse e gjeni veten në parimet e mësipërme, nëse jeni të interesuar të dini diçka më shumë, apo nëse jeni të interesuar për një bashkëpunim me Federatën e Familjes në ndonjë nga degët tona, jeni të mirëpritur të na kontaktoni në mënyrat e mëposhtme ose të bëheni pjesë e newsletterit tonë.

Presim të na shkruani

Nëse e gjeni veten në parimet e mësipërme, nëse jeni të interesuar të dini diçka më shumë, apo nëse jeni të interesuar për një bashkëpunim me Federatën e Familjes në ndonjë nga degët tona, jeni të mirëpritur të na kontaktoni në mënyrat e mëposhtme ose të bëheni pjesë e newsletterit tonë.