Pyetësor mbi zhvillimet e Providencës në Shqipërinë Qiellore gjatë vitit 2021

Ky pyetsor do të qëndrojë aktiv deri më datë 15 shkurt në mesnatë.

Pyetsori per anetaret per 2021 (#9)

1. Informacion mbi veten:


5. Jepni mendimin tuaj mbi pikat e mëposhtme:


a. Aktivitetet me Nënën e Vërtetë:

b. Shërbimet:

c. Dedikimet kombëtare:

(Gjatë 2021, u realizuan 7 dedikime kombëtare 40 ditore me një nga ofrimet e vazhdueshme 4-orarëshe në 20:00-00:00).

d. Ofrimet dhe dedikimet personale:


6. Si i vlerësoni disa nga aktivitetet kombëtare të renditura më poshtë?

(Vlerësimi të bëhet nga 1-10, ku 1 do të thotë "shumë keq" dhe 10 do të thotë "shumë mirë", dhe mund të shoqërohet me komentet tuaja personale, sipas ndjesive që keni. Mund të shkruani
nëse keni ose jo informacion mbi aktivitetin, dhe a keni dëshirë të përsëritet këtë vit. Nëse nuk e gjeni veten në ndonjë nga këto pika, ose nuk keni marrë pjesë, mund ta lini bosh.)7. Si e vlerësoni punën e departamenteve dhe organizatave providenciale?


f. Departamenti i bekimit

g. Federata e Paqes Universale

h. Federata Shqiptare e Grave për Paqe Botërore


8. Pjesëmarrja ime9. Këtu mund të shkruani sugjerime praktike dhe nëse keni diçka për të shprehur:Kurora e Lavdisë

Kur dyshoj tek njerëzit, ndiej dhimbje.
Kur i gjykoj njerëzit, është e papërballueshme.
Kur i urrej njerëzit, ekzistenca ime nuk ka vlerë.
Mirëpo, nëse besoj, mashtrohem. Nëse dua, tradhtohem.
Vuaj dhe brengosem sonte, me kokën mes duarve; A e kam gabim?
Po, gabim e kam.
Edhe nëse të mashtrojnë, vazhdo të besosh,
Edhe nëse të tradhtojnë, vazhdo të falësh.
Duaji plotësisht, edhe ata që të urrejnë.
Fshiji lotët dhe mirëpriti me buzëqeshje
Ata që nuk dinë gjë tjetër veçse të mashtrojnë,
Edhe ata që tradhtojnë pa ndier keqardhje.
Oh, Perëndi, sa dhemb të duash.
Shikoji duart e mia.
Vëre dorën mbi gjoksin tim.
Zemra po më shpërthen. Çfarë agonie.

Por, kur i desha ata që mu vunë kundër,
unë solla fitore.
Nëse edhe ti ke bërë të njëjtën gjë,
Unë do të të jap Kurorën e Lavdisë.