[pdf-embedder url=”https://www.federataefamiljes.org/wp-content/uploads/2017/05/Raport-mbi-viziten-e-Dr.-Pak-Dr.-Mun-dhe-Z.-Marion-ne-Shqiperi-dhe-Kosove-10-19-maj-2017.pdf” title=”Raport mbi viziten e Dr. Pak, Dr. Mun dhe Z. Marion ne Shqiperi dhe Kosove, 10 – 19 maj 2017!”]