Duam tju inofromojmë që ditën e Dielë datë 09.04.2017 ne organziuam një seminar 1 ditor mbi Parimin Hyjnor.  Ishin 21 pjesëmarrës dhe midis tyre ishin 5 persona që morën për herë të parë Ardhjen e Dytë. Të gjithë e priten shumë mirë leksionin mbi Ardhjen e Dytë. Gjithësej u dhanë 3 leksione, Paralelet e Historisë, Përgatitja për Ardhjen e Dytë dhe Ardhja e Dytë. Ishte një atmosferë shumë familjare midis pjesëmarrësve.

Faleminderit Prindit Qiellor dhe Prindërve të Vërtetë për mundësinë që na japin të jemi në vijën e parë të frontit dhe te dëshmojmë njerëz të rinj që njohin Mesinë.

Ajet Bosi