Udha e Paqes (Peace Road) është një nismë ndërkombëtare që synon të promovojë paqen përmes komunikimit dhe levizjes. Ajo bashkon njerëzit e qyteteve e kombeve të ndryshme nën idealin e krijimit të një familjeje të madhe botërorë, përtej dallimeve racore, etnike, fetare dhe kombëtare.
Ju mirëpresim më datë 21 shtator 2017, në Sheshin “Pajaziti”, Prishtinë, në amfriteatrin e të cilit do të ndiqet dhe një program artistik.