Edukimi i të Rinjve me Kulturën e Tolerancës dhe të Mirëkuptimit për Ndërtimin e një Shoqërie Demokratike – Korçë

Federata e Familjes për Paqe Botërore dhe Bashkim, në bashkëpunim me Institutin Shqiptar për Çështjet Publike, dhe me mbështetjen financiare të Komitetit [...]

Edukimi i të Rinjve me Kulturën e Tolerancës dhe të Mirëkuptimit për Ndërtimin e një Shoqërie Demokratike – Korçë2018-03-01T20:10:56+01:00
Go to Top